Sípályák

Bogdán 1 Sípálya

Bogdán 1 Sípálya – jellemzők

haladóknak
szint: középnehéz
sífelvonó
760 m, tányéros
1240 m
felső magasság
3 db
hóágyú
190 m
szintkülönbség
760 m
sípálya hossza
20-30 m
sípálya szélessége
31%
átlagos lejtés

Bogdán Sípályák – térkép

A Bogdán Sí- és Szabadidőközpont térképe

Szabályzatok

A sípálya használatának szabályzata  |   A sífelvonó használatának szabályzata

Sípálya szabályzat

2003-ban fogadta el a Nemzetközi Sí Szövetség azokat az előírásokat, amelyek meghatározzák a pályákon való viselkedés alapvető elveit:

1. A többi síző és snowboardos figyelembevétele – Minden sízőnek és snowboardosnak úgy kell viselkednie a pályán, hogy senkit ne veszélyeztessen és ne okozzon kárt másnak. A sízők és snowboardosok nemcsak hibás viselkedésükért, de hiányos felszerelésük következményeiért is felelősséggel tartoznak. Ez az újonnan kifejlesztett sportfelszerelések használóira is vonatkozik.

2. A sebesség és a haladási irány uralása – Sebességét és haladási módját képességeinek, a terep-, hó- és időjárási viszonyoknak, valamint a pálya telítettségének megfelelően kell megválasztania. Összeütközések gyakran a túl nagy sebesség, nem irányított lesiklás vagy a figyelem hiányának következtében történnek. A sízőknek és snowboardosoknak látótávolságukon belül képesnek kell lenniük megállni vagy kitérni. A be nem látható vagy nagy forgalmú helyeken lassan kell haladni, különösen a széleken, a pályák végén, valamint a liftek és kötélpályák környékén.

3. A haladási irány megválasztása – A hátulról érkező sízőnek és snowboardosnak úgy kell megválasztania haladási irányát, hogy az előtte haladó sízőt és snowboardost ne veszélyeztesse. A sízés és snowboardozás szabad mozgással járó sportágak, ahol mindenki addig mehet, amíg a szabályokat betartja, figyel mások szabad terére, és saját képességét, továbbá a mindenkori helyzetet figyelembe veszi. Az elől haladó sízőnek vagy snowboardosnak van elsőbbsége. Aki valaki háta mögé kerül, megfelelő távolságot kell hogy tartson, hogy az elől haladónak minden mozgásához elegendő helyet hagyjon.

4. Előzés – Előzni lehet fentről vagy lentről, jobbról vagy balról, de mindig csak olyan távolság megtartásával, mely a megelőzött sízőnek vagy snowboardosnak minden mozgásához elegendő helyet hagy. Az előzést végrehajtó síző vagy snowboardos kötelezettsége az előzés egész időtartamára vonatkozik, hogy a megelőzött síző vagy snowboardos nehogy nehéz helyzetbe kerüljön. Ez vonatkozik az álló síző vagy snowboardos melletti elhaladásra is.

5. Beérkezés a pályára, elindulás és lejtőn felfelé haladás – Minden sízőnek és snowboardosnak, aki lesiklópályára érkezik, megállás után újra elindul, vagy lejtőn felfelé akar haladni, felfelé és lefelé is meg kell győződnie arról, hogy ezt magára és másokra nézve is veszélytelenül teheti meg. A tapasztalat azt mutatja, hogy a pályára való beérkezés és a megállás utáni újbóli elindulás balesethez vezethet. Ezért feltétlenül szükséges, hogy minden síző és snowboardos, aki megáll, harmonikusan, és mind a maga, mind a többiek számára veszélytelenül csatlakozzon az általános közlekedési folyamhoz a lejtőn. Aztán – még ha lassan is, de – már halad, akkor a gyorsabb és hátulról vagy fentről érkező sízőkkel vagy snowboardosokkal szemben megint neki van elsőbbsége a 3. szabály szerint. A carvinglécek és a snowboardok fejlődésével lehetővé vált használóik számára, hogy a lejtőn felfelé is tudjanak lendületet venni és kanyarodni. Így az általánosan a lejtőn lefelé irányuló forgalommal szemben haladnak, és ennek megfelelően kötelesek felfelé nézve is időben meggyőződni arról, hogy ezt maguk és mások veszélyeztetése nélkül tehetik.

6. Megállás – Minden sízőnek és snowboardosnak el kell kerülnie, hogy szűk vagy át nem látható helyeken a lesiklást szükségtelenül feltartsa. Ha ilyen helyen esik el a síző vagy a snowboardos, akkor a lehető leggyorsabban szabaddá kell tennie a helyet. A széles pályák kivételével a sízők és snowboardosok csak a pálya szélén állhatnak meg, és maradhatnak állva. A szűk helyeket és a be nem látható szakaszokat teljesen szabadon kell hagyni.

7. Felfelé vagy lefelé haladás gyalog – A lejtőn felfelé vagy lefelé gyalog haladó sízőnek vagy snowboardosnak a pálya szélén kell haladnia. Az általános haladási iránnyal szemben történő haladás a sízők és snowboardosok számára váratlan akadályokat képez. A lábnyomok károsítják a pályát, és ezáltal is veszélyeztethetik a sízőket és snowboardosokat.

8. A jelzések figyelembevétele – Minden sízőnek és snowboardosnak figyelembe kell vennie a jelzéseket és jelöléseket. A pályákat nehézségi fokuk alapján fekete, piros, kék vagy zöld jelzéssel látják el. A sízők és snowboardosok szabadon választhatnak a pályák között. A pályákat információs, veszélyt jelző és tiltó táblákkal látják el. Ha egy pályára ki van téve a lezárva tábla, ezt ugyanolyan kötelező érvényűen figyelembe kell venni, mint a veszélyt jelző táblákat. A sízőknek és snowboardosoknak tudniuk kell, hogy ezek az elővigyázatossági intézkedések az ő érdekeiket szolgálják.

9. Segítségnyújtás – Baleset esetén minden sízőnek és snowboardosnak kötelessége segítséget nyújtani. A segítségnyújtás a törvényes kötelességen túl a sportszerű viselkedés követelménye is, ami az elsősegélynyújtást, a mentőszolgálat értesítését és a baleset helyszínének biztosítását foglalja magában. Az FIS elvárja, hogy a baleset helyszínének elhagyását ugyanúgy büntessék, mint a közúti forgalomban, még olyan országokban is, ahol az ilyen magatartás egyébként nem jár büntetőjogi felelősségre vonással.

10. Igazolási kötelezettség – Minden sízőnek és snowboardosnak, tekintet nélkül arra, hogy tanú vagy résztvevő, felelős vagy nem, baleset esetén meg kell adnia személyi adatait. A tanúbizonyíték a balesetek polgári és büntető jogi megítélése szempontjából nagy jelentőséggel bír. Minden felelősségteljes sízőnek és snowboardosnak állampolgári kötelességként kell teljesítenie, hogy tanúként rendelkezésre álljon. A mentőszolgálat és a rendőrség jelentései, valamint fényképei is a felelősség kérdésének megállapítását szolgálják.

Sífelvonó szabályzat

A felvonót fegyelmezetten, a szabályokat betartva szabad használni:

1. A sífelvonó használatához sítudás szükséges.
2. A sífelvonót kizárólag síléccel, vagy snowborddal lehet használni.
3. A felvonó használata közben tilos „szlalomozni”, a korongra ráülni, azon leguggolni, valamint hátra fordulni is.
4. A felvonó nyomvonalát, szigorúan tilos elhagyni.
5. A felvonó nyomvonalában, illetve annak közelében síelni tilos. A felvonóból történő esetleges kiesés esetén a léceket azonnal le kell csatolni, majd gyalog a sípálya irányában kell elhagyni a felvonó területét.
6. A síközpont területén – különös tekintettel a sífelvonóra – tilos a dohányzás.

Bogdán 1 Sípálya

Bogdán 2 Sípálya

Bogdán 2 Sípálya – jellemzők

kezdőknek
szint: könnyű
sífelvonó
560 m, tányéros
1211 m
felső magasság
2 db
hóágyú
80 m
szintkülönbség
560 m
sípálya hossza
30-40 m
sípálya szélessége
14%
átlagos lejtés

Bogdán Sípályák – térkép

A Bogdán Sí- és Szabadidőközpont térképe

Szabályzatok

A sípálya használatának szabályzata  |   A sífelvonó használatának szabályzata

Sípálya szabályzat

2003-ban fogadta el a Nemzetközi Sí Szövetség azokat az előírásokat, amelyek meghatározzák a pályákon való viselkedés alapvető elveit:

1. A többi síző és snowboardos figyelembevétele – Minden sízőnek és snowboardosnak úgy kell viselkednie a pályán, hogy senkit ne veszélyeztessen és ne okozzon kárt másnak. A sízők és snowboardosok nemcsak hibás viselkedésükért, de hiányos felszerelésük következményeiért is felelősséggel tartoznak. Ez az újonnan kifejlesztett sportfelszerelések használóira is vonatkozik.

2. A sebesség és a haladási irány uralása – Sebességét és haladási módját képességeinek, a terep-, hó- és időjárási viszonyoknak, valamint a pálya telítettségének megfelelően kell megválasztania. Összeütközések gyakran a túl nagy sebesség, nem irányított lesiklás vagy a figyelem hiányának következtében történnek. A sízőknek és snowboardosoknak látótávolságukon belül képesnek kell lenniük megállni vagy kitérni. A be nem látható vagy nagy forgalmú helyeken lassan kell haladni, különösen a széleken, a pályák végén, valamint a liftek és kötélpályák környékén.

3. A haladási irány megválasztása – A hátulról érkező sízőnek és snowboardosnak úgy kell megválasztania haladási irányát, hogy az előtte haladó sízőt és snowboardost ne veszélyeztesse. A sízés és snowboardozás szabad mozgással járó sportágak, ahol mindenki addig mehet, amíg a szabályokat betartja, figyel mások szabad terére, és saját képességét, továbbá a mindenkori helyzetet figyelembe veszi. Az elől haladó sízőnek vagy snowboardosnak van elsőbbsége. Aki valaki háta mögé kerül, megfelelő távolságot kell hogy tartson, hogy az elől haladónak minden mozgásához elegendő helyet hagyjon.

4. Előzés – Előzni lehet fentről vagy lentről, jobbról vagy balról, de mindig csak olyan távolság megtartásával, mely a megelőzött sízőnek vagy snowboardosnak minden mozgásához elegendő helyet hagy. Az előzést végrehajtó síző vagy snowboardos kötelezettsége az előzés egész időtartamára vonatkozik, hogy a megelőzött síző vagy snowboardos nehogy nehéz helyzetbe kerüljön. Ez vonatkozik az álló síző vagy snowboardos melletti elhaladásra is.

5. Beérkezés a pályára, elindulás és lejtőn felfelé haladás – Minden sízőnek és snowboardosnak, aki lesiklópályára érkezik, megállás után újra elindul, vagy lejtőn felfelé akar haladni, felfelé és lefelé is meg kell győződnie arról, hogy ezt magára és másokra nézve is veszélytelenül teheti meg. A tapasztalat azt mutatja, hogy a pályára való beérkezés és a megállás utáni újbóli elindulás balesethez vezethet. Ezért feltétlenül szükséges, hogy minden síző és snowboardos, aki megáll, harmonikusan, és mind a maga, mind a többiek számára veszélytelenül csatlakozzon az általános közlekedési folyamhoz a lejtőn. Aztán – még ha lassan is, de – már halad, akkor a gyorsabb és hátulról vagy fentről érkező sízőkkel vagy snowboardosokkal szemben megint neki van elsőbbsége a 3. szabály szerint. A carvinglécek és a snowboardok fejlődésével lehetővé vált használóik számára, hogy a lejtőn felfelé is tudjanak lendületet venni és kanyarodni. Így az általánosan a lejtőn lefelé irányuló forgalommal szemben haladnak, és ennek megfelelően kötelesek felfelé nézve is időben meggyőződni arról, hogy ezt maguk és mások veszélyeztetése nélkül tehetik.

6. Megállás – Minden sízőnek és snowboardosnak el kell kerülnie, hogy szűk vagy át nem látható helyeken a lesiklást szükségtelenül feltartsa. Ha ilyen helyen esik el a síző vagy a snowboardos, akkor a lehető leggyorsabban szabaddá kell tennie a helyet. A széles pályák kivételével a sízők és snowboardosok csak a pálya szélén állhatnak meg, és maradhatnak állva. A szűk helyeket és a be nem látható szakaszokat teljesen szabadon kell hagyni.

7. Felfelé vagy lefelé haladás gyalog – A lejtőn felfelé vagy lefelé gyalog haladó sízőnek vagy snowboardosnak a pálya szélén kell haladnia. Az általános haladási iránnyal szemben történő haladás a sízők és snowboardosok számára váratlan akadályokat képez. A lábnyomok károsítják a pályát, és ezáltal is veszélyeztethetik a sízőket és snowboardosokat.

8. A jelzések figyelembevétele – Minden sízőnek és snowboardosnak figyelembe kell vennie a jelzéseket és jelöléseket. A pályákat nehézségi fokuk alapján fekete, piros, kék vagy zöld jelzéssel látják el. A sízők és snowboardosok szabadon választhatnak a pályák között. A pályákat információs, veszélyt jelző és tiltó táblákkal látják el. Ha egy pályára ki van téve a lezárva tábla, ezt ugyanolyan kötelező érvényűen figyelembe kell venni, mint a veszélyt jelző táblákat. A sízőknek és snowboardosoknak tudniuk kell, hogy ezek az elővigyázatossági intézkedések az ő érdekeiket szolgálják.

9. Segítségnyújtás – Baleset esetén minden sízőnek és snowboardosnak kötelessége segítséget nyújtani. A segítségnyújtás a törvényes kötelességen túl a sportszerű viselkedés követelménye is, ami az elsősegélynyújtást, a mentőszolgálat értesítését és a baleset helyszínének biztosítását foglalja magában. Az FIS elvárja, hogy a baleset helyszínének elhagyását ugyanúgy büntessék, mint a közúti forgalomban, még olyan országokban is, ahol az ilyen magatartás egyébként nem jár büntetőjogi felelősségre vonással.

10. Igazolási kötelezettség – Minden sízőnek és snowboardosnak, tekintet nélkül arra, hogy tanú vagy résztvevő, felelős vagy nem, baleset esetén meg kell adnia személyi adatait. A tanúbizonyíték a balesetek polgári és büntető jogi megítélése szempontjából nagy jelentőséggel bír. Minden felelősségteljes sízőnek és snowboardosnak állampolgári kötelességként kell teljesítenie, hogy tanúként rendelkezésre álljon. A mentőszolgálat és a rendőrség jelentései, valamint fényképei is a felelősség kérdésének megállapítását szolgálják.

Sífelvonó szabályzat

A felvonót fegyelmezetten, a szabályokat betartva szabad használni:

1. A sífelvonó használatához sítudás szükséges.
2. A sífelvonót kizárólag síléccel, vagy snowborddal lehet használni.
3. A felvonó használata közben tilos „szlalomozni”, a korongra ráülni, azon leguggolni, valamint hátra fordulni is.
4. A felvonó nyomvonalát, szigorúan tilos elhagyni.
5. A felvonó nyomvonalában, illetve annak közelében síelni tilos. A felvonóból történő esetleges kiesés esetén a léceket azonnal le kell csatolni, majd gyalog a sípálya irányában kell elhagyni a felvonó területét.
6. A síközpont területén – különös tekintettel a sífelvonóra – tilos a dohányzás.

Bogdán 2 Sípálya

Skipass - Jegyárak

Skipass Kártya – NEM LEHET BANK KÁRTYÁVAL FIZETNI (nincs telefon térerő ) csak INGYENES WI-FI

A „Skipass” kártyás jegy, a letéti díj befizetése után vehető át. Ára 10 lej, melyet készpénzben fogadunk el, a kártya visszajuttatásának időpontjáig.

Bogdan Skipass - Jegyárak

Jegyárak 2020 – 2021 -es szezonra

A pontrendszerű kártyák esetében a megmaradt csúszások átvihetők másik napokra a síszezon végéig.
Bogdán 1 – 1 felvonás = 2 pont
Bogdán 2 – 1 felvonás = 2 pont

 


* Senior: 65 év felett / ** Gyerek: 150 cm magassag alatt
     |     ** Szülői felügyelettel felvonózó 1- 6 éves kisgyereknek ingyenes!

A szezon kártya visszatérítése csak betegség vagy sérülés esetén lehetséges. A visszatérítés az orvosi igazolás bemutatása mellett, a bemutatás napjától lehetséges.

Skipass feltételek: A Skipass kártyára vonatkozó általános vásárlási és használati feltételek

A SkiPass kártyára vonatkozó általános vásárlási és használati feltételek

A „Bogdan Sípálya” Skipass kártya, mindkét, a sípályákon rendelkezésre álló sífelvonó használatára jogosítja fel tulajdonosát. A megvásárolható Skipass-kártyák típusait illetően kérjük, szíveskedjenek a helyszínen érdeklődni.

A Skipass kártyák ára nem függ attól, hogy hány felvonó vagy sípálya üzemel, hanem mindig az éppen érvényes árjegyzék függvénye. Sajnos nem vállalhatunk garanciát arra, hogy a sípályák állandó jelleggel használhatóak vagy, hogy a sífelvonók minden alkalommal üzemelnek majd.

A kártya tulajdonosa felel annak helyes használatáért. Az elveszített, ellopott, szándékosan megrongált vagy elkobzott kártyák értéke NEM megtérítendő és a kártya elvesztése nem jogosít fel másik kártya kiállítására.

A kártya letiltása/elkobzása

A kártyák nem átruházhatóak – Valamennyi kártya (a pontrendszerű kártyák kivételével) egyéni használatra szól és NEM adható át más személyeknek. Egy kártya több, mint egy személy általi használata a kártya érvénytelenítését és/vagy elkobzását vonhatja maga után.

Kedvezményes kártyák – A gyermekek és a 60 év feletti személyek számára tervezett kártyákat kizárólag az ezen korosztályokba tartozó személyek igényelhetik. A kedvezményes vagy díjmentes kártya jogtalan használata a kártya érvénytelenítését vagy elkobzását vonhatja maga után.

Pontrendszerű kártyák – A pontrendszerű (átadható) kártyák kizárólag arra a szezonra érvényesek, amelyben kiállíttattak. A lejárt határidejű kártyák értéke nem megtérítendő és nem érvényesíthető más szezon idejére. A pontrendszerű kártya átadható: felnőttek átadhatják kártyáikat gyermekeknek és 60 ev feletti személyeknek; 60 év feletti személyek csak más 60 év feletti személynek és gyermeknek, míg a gyermekek csakis más gyermeknek adhatják át kártyáikat.

Két személy egyazon kártyával történő bejutása
Két személy egyazon kártyával történő bemenetele maga után vonhatja a kártya érvénytelenítését és/vagy elkobzását.

A kártya nem megfelelő használata annak elkobzását vonhatja maga után!

Az elvesztett kártyák értéke NEM megtérítendő és helyettesítésük nem lehetséges.

Kártyatípusok

Napi kártya – A napi kártya kizárólag a kiállítás napján, a 10:00 és 17:00 óra közti időszakban érvényes.

Kedvezményes hétköznapok kártya – A heti kártya kizárólag a kiállítás hetében maximum 4 napig – keddtől péntekig – érvényes, 10:00 és 17:00 óra között.

Szezonkártya – A szezonkártya az adott szezon minden napjára, a 10:00 és 17:00 óra közötti időszakra érvényes, a szezon teljes idején.

Pontrendszerű kártya – A pontrendszerű kártya a kiállítási szezonban hétfőtől vasárnapig a 10:00 – 17:00 óra közötti időszakban, a pontok felhasználásáig érvényes. Egy felmenetel az 1. es 2. pályán 1-1 pontot jelent.

A pontrendszerű kártya a két sípályán rendelkezésre álló mindkét felvonó használatára jogosít. Érvényességi ideje alatt valamennyi kártya – a pontrendszerű kártyák kivételével – korlátlan számú felmenetelre jogosít.

Érvényességi ideje alatt valamennyi kártya – a pontrendszerű kártyák kivételével – korlátlan számú felmenetelre jogosít.

FIGYELEM: Ne időzzön a kapunál! A kártya felhasználása után lépjen át a kapun és haladjon tovább (ha sor van, álljon csakis a kapu előtt vagy után). Ha a kapu jobb oldalán időz, fennáll a pontok ismételt levonásának valamint a kártya károsodásának veszélye. Ilyen esetekben nem vállalunk felelősséget az elveszített pontokért vagy a károsodott kártyákért.

A kedvezőtlen időjárási körülmények esetén a gépek üzemelését biztonsági okokból beszüntethetjük. Ilyen esetekben a kártyák értéke nem megtérítendő.

A S.C. Bogdantur S.R.L. alkalmazottai által végrehajtott időszakos ellenőrzésekkor fel kell mutatni a Skipass-kártyát az érvényesség bizonyításául. A S.C. Bogdantur S.R.L. nem felel, nem vonható felelősségre és nem köteles a kártyák értékét megtéríteni a sípályák vagy a felvonók előreláthatatlan események – erős szél, hó-hiány, a berendezések előreláthatatlan meghibásodásai vagy bármely más, az időjárási viszonyok okozta esemény – következtében történő részleges vagy teljes lezárása esetén. A nyitvatartási időn túl a sípályán való tartózkodás biztonsági okokból nem megengedett. Zárást követően a sípályákat a S.C. Bogdantur S.R.L. alkalmazottai ellenőrzik.

Valamennyi, a leírt szolgáltatásokat igénybe vevő személy saját felelősségére használja a sípályákat. Minden pályahasználó köteles olyan magatartást tanúsítani, amely mások egészségét vagy életét nem veszélyezteti és amely nem vonja maga után bizonyos tárgyak vagy dolgok károsodását vagy tönkretételét. Minden lesikló köteles tudásszintjének és nem utolsósorban a pálya jellegének, az időjárási és látási viszonyoknak megfelelő sízési stílust alkalmazni. Végül, de nem utolsó sorban valamennyi pályahasználó köteles tiszteletben tartani a S.C. Bogdantur S.R.L. alkalmazottainak figyelmeztető jelzéseit és utasításait.

A Skipass kártya megszerzésével tudomásul veszi és elfogadja a Skipass kártyákra vonatkozó általános vásárlási és használati feltételeket.

Happy Family kedvezmény a Bogdán Sípályákon

Felszerelés kölcsönző

Kölcsönözhető felszerelések

 • Sílécek – 30 ron/nap
 • Bakkancsok – 20 ron/nap
 • Botok – 10 ron/nap
 • Sisakok – 15 ron/nap
 • Szemüvegek – 15 ron/nap
 • kesztyűk – 15 ron/nap
 • Szánkók – 20 ron/nap
 • Snowboard – 30 ron/nap
 • Teljes felszerelés (sílécek + bakkancsok + botok) – 45 ron/nap

Kölcsönző központ

 • Hol? A Bogdán 1 sípálya alsó részénél (a parkoló mellett)
 • Mikor?  A nyitvatartás ideje alatt 10-17 óra között
 • Kinél? Székely Béla  0731 699 405
Felszerelés kölcsönzés